Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
383/PGDĐT-THCS 10/12/2020 Công văn, V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ (định kỳ) từ năm học 2020 – 2021
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Tờ trình, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
Số /KHNTT 01/05/2019 Kế hoạch,
Số /KHNT 01/04/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 01/03/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 02/02/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 01/02/2019 Báo cáo, BAO_CAO_SO_KET_HOC_KY_1-2018-2019
Số: 121/QĐ-TTg 24/01/2019 Quyết định, QUYẾT ĐINH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Số: 04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
Số: 33/QĐ-TTG 08/01/2019 Quyết định, ĐỀ ÁN PHÊ DUYỆT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025
Trang 1 / 3123»