Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số /KHNTT 01/05/2019 Kế hoạch,
Số /KHNT 01/04/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 01/03/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 02/02/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 01/02/2019 Báo cáo, BAO_CAO_SO_KET_HOC_KY_1-2018-2019
Số: 121/QĐ-TTg 24/01/2019 Quyết định, QUYẾT ĐINH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Số: 04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
Số: 33/QĐ-TTG 08/01/2019 Quyết định, ĐỀ ÁN PHÊ DUYỆT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025
Số /KHNT 02/01/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 01/01/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Số: 35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số: 31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
Trang 1 / 3123»