Huỳnh Thị Đây
 • Huỳnh Thị Đây
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0986015014
 • dayhoa222@gmail.com
Trần Ngọc Hạnh
 • Trần Ngọc Hạnh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0942.043.336
 • tnhanhnm@gmail.com
Vương Văn Lương
 • Vương Văn Lương
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0979718018
 • vuongluong18@gmail.com
 • Bình Minh- Bình Thuận-Thị Xã Buôn Hồ-Tỉnh Đăk Lăk