Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
Số: 04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
Số: 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP