Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT mới

Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT mới

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 6

KẾ HOẠCH THÁNG 6

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG (TỪ 27/4/2020/ ĐẾN 02/5/2020)

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG (TỪ 27/4/2020/ ĐẾN 02/5/2020)

Lượt xem:

Phòng GD & ĐT Thị xã Buôn Hồ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nguyễn Trường Tộ                     Độc lập – tự do  -Hạnh Phúc       ————————–                                                          ——————————–                                                                  Thống Nhất, ngày 24  tháng 4  năm 2020                                      ... ...
Trang 1 / 3123 »