Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
383/PGDĐT-THCS 10/12/2020 Công văn, V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ (định kỳ) từ năm học 2020 – 2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017