Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

  • Điện thoại: 02623505666
  • Email: nguyentruongtobuonho@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Hợp Thành 2, Phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk