Ngữ văn 6_Tiet 39_Ếch ngồi đáy giếng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Ngữ văn 6_Tiet 39_Ếch ngồi đáy giếng
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Ngữ-văn-6_Tiet-39_Ếch-ngồi-đáy-giếng.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 24.42 MB
Ngày chia sẻ 12/04/2019
Lượt xem 145
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về